ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< สุดท้ายก็บัวแล้งน้ำเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว >>

Posted on Sat 15 Jan 2011 16:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 
>>> CALENDAR <<<
 
>>> Diary Archive <<<
many things new
เยอะนะ
โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่
สไตล์ใครสไตล์มัน
อิ่ม
ชิน ชิล ชิว
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
follow up ครับผม
สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
lazy Monday :P
lazy Sunday :P
จะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่
ไม่บังเอิญ
มี(ห)นา(ว)
ชีวิตประจำวัน
ร่างกายต้องการโปรตีน
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
หลอดลมของเธอแข็งแรงดีไหม
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้
สุดท้ายก็บัวแล้งน้ำ
ไม่รู้จักพอ
หมดเวลาสนุกแล้วซี
อากาศและอาการและสวัสดิการ
ไอร้อยวัน?
Merry Christmas :)
สามวันที่ฉันหยุด
ราตรีนี้ยังอีกแสนไกล
The Star ดาวมหา'ลัย ของแม่
ยืนดูเมฆฝนที่ปลายฟ้า
สี่วัน(ที่ไม่)หรรษาบ้างอะไรบ้าง
เหม็นเขียว
คลื่นครืนครั่น(เนื้อครั่นตัว)
เปรี้ยวใจ
:)))
สามวันต่อมา
ดอกไม้ในอดีต
Happy Pinky Tuesday ;)
สามวันแรกของเดือนที่สิบของปีห้าสาม
 
>>> Last Diary <<<
 
Sponsor